Skip to main content

Poskusni izpit

Poskusni ECC izpit je kratek. Če ga naredite, boste lahko videli, kakšna je oblika izpita in kako so prikazana vprašanja na zaslonu. Ura Vam kaže razpoložljivi čas, ki ga imate še na voljo za reševanja izpita. Pri poskusnem izpitu boste imeli le 8 vprašanj - eno vprašanje iz vsakega od osmih področij “Osnovni učni cilji v evropskem socialnem varstvu” (BESCLO). Pri izpitu pa boste morali odgovoriti na 24 vprašanj v 60 minutah.