Skip to main content

Egzamin – wersja próbna

Oto krótka wersja próbna egzaminu. Jeżeli go wypróbujesz, zobaczysz jaką formę ma egzamin i jak pytania wyświetlane są na monitorze. Zauważ zegar odliczający czas. Arkusz próbny zawiera tylko 8 pytań, po jednym z każdego z 8 obszarów Podstawowych Europejskich Wyników Kształcenia w Opiece Socjalnej (BESCLO). Egzamin w pełnej wersji składa się z 24 pytań a na rozwiązanie testu masz 60 minut.