Skip to main content

Izmēģinājuma tests

Šis ir neliels ECC eksāmena izmēģinājuma tests. Izmēģinot testu, Jūs iepazīsiet eksāmena formātu un kārtību, kādā eksāmena jautājumi parādās uz datora ekrāna. Pievērsiet uzmanību pulkstenim, kurš skaita Jūsu laiku. Izmēģinājuma testā Jums būs tikai 8 jautājumi – pa vienam jautājumam no katras Pamata zināšanu Eiropas sociālās aprūpes jomā (BESCLO) tēmas. Sertifikāta ieguves eksāmenā Jums 60 minūšu laikā būs jāatbild uz 24 jautājumiem.