Skip to main content

Пробен тест

пробен тест на изпита за ЕСС. Ако Вие го направите ще може да разберете какъв е форматът на изпита и как са рaзположени въпросите на екрана. Гледайте часовника, който отброява времето Ви. ЕСС пробен тест има само 8 въпроса – по един въпрос от всяка от осемте области на резултатите от основно европейско обучение по социални грижи/Basic European Social Care Learning Outcomes (BESCLO). Истинския тест ще има 24 въпроси, на които трябва да отговаряте в рамките на 60 минути.